Chris Anker Sørensens minde skal støtte sorgramte børn og unge

Indsamlingen ’For Chris’ vil donere overskuddet til Børn, Unge & Sorg, som er en del af Det Nationale Sorgcenter. Pengene skal bruges til tilbud om specialiseret sorgterapi, så sorgen ikke ødelægger livet for børn og unge, der oplever sygdom eller død hos forældre eller søskende.

Chris Anker Sørensen var ambassadør for Børn, Unge & Sorg´s velgørenhedscykelhold, Team Børn, Unge & Sorg. Hans pludselige død den 18. september 2021 rystede mange.

Initiativet til indsamlingen ’For Chris’ blev taget af cykelentusiasterne Kasper Birkeholm Munk og Kim Sivert Jensen. Som aktive cykelentusiaster og familiefædre var de begge berørte over hans død – og det satte tankerne i gang:

Indsamlingen slutter på Chris Ankers fødselsdag den 5. september 2022, hvor han ville være blevet 38 år.

Den ulykke, der ramte Chris’ familie, kunne lige så godt have ramt vores egne familier. Vi følte, vi måtte gøre noget for at støtte hans hustru og børn i en svær og sorgfuld tid i deres liv. Og samtidig bidrage til at sætte fokus på alle de børn og unge, som mister en forælder alt for tidligt i livet. Derfor besluttede vi, at Børn, Unge & Sorg skulle tilgodeses som del af indsamlingen og satte en øvre indsamlingsgrænse på 500.000. Ethvert beløb over 500.000, som det lykkedes os at indsamle, overrækkes til Børn, Unge & Sorg, så flere børn kan få den rette hjælp gennem sorgen, siger Kasper Birkeholm Munk og Kim Sivert Jensen.

Støt børn og unge i sorg – ligesom Chris Anker

At miste et nærtstående familiemedlem er en svær og belastende livsbegivenhed, men børn og unge er særligt udsatte. Ca. 30% af de børn og unge, som mister en forældre eller søskende, er i risiko for eller udviklerkomplicerede sorgreaktioner. Børn, Unge & Sorg tilbyder gratis specialiseret behandling til børn og unge, som har mistet eller har alvorligt syge forældre eller søskende.

Mange af de børn og unge, der kommer hos os, de fortæller, at det sværeste, som de har oplevet, er at miste en mor, far, søster eller bror. Det næst sværeste er den mur af tavshed, de bliver mødt af. De oplever, at det kan være vanskeligt for voksne og jævnaldrende at forstå, hvad de går igennem. De har ofte brug for at mødes jævnaldrende, der også har mistet og få hjælp fra specialiserede psykologer, så de kan genfinde troen på, at livet kan blive godt igen, siger direktør og stifter af Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt.

Indsamlingen ’For Chris’ skal ære Chris Anker Sørensen minde og inspirere til samtaler om dem, man har mistet.

Fakta

  • Børn, Unge & Sorg har siden år 2000 givet gratis psykologbehandling til sorgramte børn og unge.
  • Hvert år hjælper vi 2400 børn og unge.

Kilde: Det Nationale Sorgcenter

  • Ca. 125.000 børn og unge oplever i løbet af et år, at en forælder eller søskende rammes af alvorlig sygdom.
  • Hvert år mister ca. 5.200 børn og unge op til 28 år en forælder.

Kilde: Særtræk til Det Nationale Sorgcenter fra Danmarks Statistik, 2020.

Læs om indsamlingen For Chris: https://www.chrisanker.dk/

Støt Team Børn, Unge & Sorg her: https://www.team-bus.dk/sponsorer

Vil du vide mere? Kontakt presse- og kommunikationskonsulent Christian Yttergren på cy@sorgcenter.dk