Hugo Helmig er død. Husk at tale om sorgen, når den rammer

Hugo Helmigs død er så trist. Husk at tale med nogen om det, når sorgen rammer.

Hans pludselige dødsfald er et chok for mange af os. Særligt for unge fans kan det føles hårdt – flere føler måske, at de har mistet en nær ven. Det er derfor vigtigt, at forældre er klar til at tage en samtale med sit barn eller sin teenager om dét, der fylder. Her er fire råd til samtalen:

  • Spørg ind til de konkrete tanker og følelser, barnet eller teenageren kan have som en naturlig reaktion ovenpå chokket. Det kan være svært at forstå, at ulykken er sket. Det kan være hjælpsomt at tale om det.
  • Som teenager kan det også være en stor hjælp at dele sine tanker og følelser med vennerne, som måske har det på samme måde.
  • Vær faktuel. Nogle børn og unge kan blive bange for selv at dø eller, at andre de holder af pludselig dør. Fortæl, at der meget sjældent sker ulykker og meget få børn og unge dør i Danmark.
  • Vær også opmærksom på de reaktioner, der kan komme hos barnet eller teenageren på lidt længere sigt og tal om døden generelt. Det er vigtigt, at samtalen er alderssvarende. Omskriv fx ikke døden til ”gået bort”. Især mindre børn er meget konkret tænkende.

Har du, eller en du kender, brug for at tale med nogen om de tanker, som Hugo Helmigs død har sat i gang? Vi sidder klar på Sorglinjen på 70 209 903 mellem 17 og 21, eller på chat, SMS og brevkasse.