Det Nationale Sorgcenter udvider med nyt hovedsæde i Vejle

Dermed får Det Nationale Sorgcenter to hovedkontorer – et i Øst- og et i Vestdanmark. Centeret vil dermed snart kunne udbyde hele organisationens specialtilbud to steder i landet. Det nye hovedkontor forventes at åbne i april.

Sorg rammer alle, og det er vigtigt at tilbyde hjælp til dem, som er særlig hårdt ramt. Derfor glæder det direktøren i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt, at det om få måneder vil være muligt at tilbyde behandling, sorggrupper og rådgivning til de hårdest sorgramte i den sydvestlige del af Danmark.

Det er rigtig godt, at Det Nationale Sorgcenter nu også kan tilbyde hjælp i den del af landet. Flere tusinde tager allerede imod sorgcenterets tilbud i blandt andet København. Men med det nye hovedsæde i Vejle bliver vores behandlinger og tilbud langt mere relevante for en større kreds af sorgramte, da transporttiden for dem bliver meget mindre, siger han.

Langt de fleste, der mister, oplever et naturligt sorgforløb, og sorgen bliver en del af livet. Men for nogle aftager sorgen ikke, og de kan ikke længere leve et normalt liv. Især for børn og unge kan det have drastisk indflydelse på deres liv, hvis de mister mor, far, bror eller søster. Ikke færre end 28.000 børn og unge under 28 år i Danmark har mistet en forælder.

Der er stærkt behov for at kunne tilbyde disse børn og unge en støtte og hjælp, så de i deres unge liv stadig finder mening og værdi i livet. Uden den stærke lokale og regionale støtte fra kommunen og de to fonde, Ole Kirk’s Fond og K.G. Fonden, var det ikke lykkedes at komme i gang, siger Preben Engelbrekt.

Central placering midt i landet
Han fortæller, at placeringen af Det Nationale Sorgcenter er kommet i stand i et konstruktivt samarbejde med Vejle Kommune. Kommunen viste stor interesse for at få sorgcenteret placeret i Vejle, da kommunen i længere tid har haft sorg på dagsordenen. Bl.a. med sorgstøtte til unge, voksne og ældre.

Sorg er på godt og ondt en del af livet, men for nogle kan sorgen være så overvældende, at det påvirker evnen til at få et almindeligt liv til at fungere. Med den centrale placering i Vejle får Det Nationale Sorgcenter mulighed for at hjælpe rigtig mange mennesker, der har brug for støtte til at bearbejde deres sorg. Vi har haft et godt samarbejde med Det Nationale Sorgcenter, og vi ser frem til at byde centeret velkommen til Vejle, siger borgmester i Vejle Kommune, Jens Ejner Christensen.

Det Nationale Sorgcenter bliver placeret i den lokalt kendte og historiske bygning, Villa Flegborg, der ligger centralt i Vejle by, og som er udlejet af Ballegaard Gruppen.

I Børn, Unge & Sorg, som er en del af Det Nationale Sorgcenter, tilbydes specialiseret sorgterapi til børn og unge op til 28 år. Derudover tilbyder frivillige, der alle selv har mistet, både telefonrådgivning, chat og brevkasse hos Sorglinjen. Og stedet vil også rumme organisationens videns- og kompetence-centre. Hertil kommer caféaftener, der også er drevet af frivillige.

Det Nationale Sorgcenter har også tilknyttet sit velgørenheds-cykelhold, Team BUS (Team Børn Unge & Sorg), som vil få kontor i bygningen og arrangere aktiviteter derfra.

Den officielle åbningsdag er endnu ikke fastlagt, men allerede fra april vil sorgcenteret begynde at have sine første aktiviteter i bygningen. Centeret vil åbne med de første tilbud og behandling af klienter i april måned, mens den officielle indvielse ventes at finde sted i august 2023.