Ekstra indsats for sårbare børn og unge i Horsens

Horsens Sund By kickstarter nu sammen med Det Nationale Sorgcenter en ny indsats med øget opmærksomhed på børn og unge, der har alvorligt syge i deres familie.

Alvorlig sygdom hos en forælder rammer hele familien. Alt for mange børn og unge går alene med mange tunge tanker, følelser og bekymringer, når deres mor eller far er alvorligt syg. De ønsker ikke at belaste deres forældre og skjuler ofte, hvor svært de har det.

Børn og unge står alene
Preben Engelbrekt, der er stifter og direktør i det Det Nationale Sorgcenter, vurderer, at cirka 15 procent af pårørende børn og unge udvikler behandlingskrævende pårørendeproblematikker.

– Børn og unge, som er pårørende til alvorligt syge, er desværre ret usynlige. De befinder sig i et konstant alarmberedskab, der på længere sigt kan få alvorlige konsekvenser. Vi er derfor meget glade for at Horsens Sund By, med støtte fra Ole Kirk’s Fond og Østifterne, vil danne fortrop, så der kommer mere fokus på alle de børn og unge, hvis hverdagsliv ændres, når alvorlig sygdom rammer familien, siger han.

Han fortæller også, at mange børn og unge pårørende lever i en øget tilstand af stress og er i øget risiko for at udvikle angst, depression, har markant større frafald på ungdomsuddannelserne og udsættes oftere for mobning sammenlignet med deres jævnaldrende, der vokser op med raske forældre. 

Tidlig opsporing
Det Nationale Sorgcenter vil sammen med Horsens Sund By starte en ny indsats for kommunens medarbejdere, som understøtter en øget opmærksomhed på børn og unge pårørende i Horsens Kommune. Der er udviklet en række gratis kurser, workshops og læringsmaterialer, som tilsammen skal hjælpe medarbejdere med at opspore og forebygge mistrivsel hos pårørende børn og unge i alderen 0 til 28 år.

Leder af Horsens Sund By, Ingunn S. Jacobsen, ser frem til samarbejdet.

– I samarbejdet med Det Nationale Sorgcenter får vi adgang til bred og dyb viden om sorg og livet som pårørende. Sammen med Det Nationale Sorgcenter kan vi udvikle og styrke kompetencer for personer, der støtter børn og unge i sorg i Horsens.

Fakta om pårørende børn og unge

 • Halvdelen af børn med en syg søskende udsættes for stress, mens omkring 16% oplever symptomer på angst og depression. Det er forstyrrelser, der kan påvirke koncentration, søvn, hukommelse og præstationer i skolen.
 • Antallet af mennesker med kroniske og livstruende sygdomme er stigende. Konsekvensen er, at antallet af pårørende børn og unge stiger hvert år.
 • Hvert andet barn i 7.-10. klasse, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende, har haft selvskadende adfærd.
 • Mere end dobbelt så mange unge pårørende svarer, at de ofte føler sig ensomme, sammenlignet med unge, der ikke har sygdom tæt inde på livet.
 • Knap hver fjerde ung, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende, har overvejet at tage sit eget liv.
 • Knap hver fjerde ung, som er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende, har været offer for mobning. 

  Kilde: Det Nationale Sorgcenter

Horsens Kommune

(Børn 0-18 år)

 • 582 får konstateret kræft pr. år, heraf 193 i den erhvervsaktive alder
 • 175 får brug for rehabilitering efter kræft pr. år
 • 4.633 lever med kræft
 • 251 dør af kræft pr. år
 • 549 børn oplever hvert år, at deres far eller mor indlægges med en kritisk sygdom
 • 26 børn mister en forælder pr. år
 • 198 børn lever uden en far eller mor

  Kilde: cancer.dk

Vil du vide mere?
For information omkring Horsens Sund By’s tilbud til børn og unge pårørende kontakt Dorde Bjerregård Petersen på telefon: 24 67 48 24 eller mail: dbp@horsens.dk

For information omkring samarbejdet mellem Det Nationale Sorgcenter og Horsens Sund By kontakt projektleder Gitte Horskjær Hansen på telefon: 22 93 21 29 eller mail: ghh@sorgcenter.dk