Bedre hjælp til forældre, som har mistet et barn

Landsforeningen Mistet Barn og Det Nationale Sorgcenter går nu sammen om at styrke indsatsen og hjælpen til forældre, der har mistet et barn. Med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 6,4 millioner kroner bliver det muligt for de to organisationer mere systematisk at tilbyde bedre hjælp til flere.  

Over 500 forældre mister hvert år et barn under 18 år. Det er en voldsom oplevelse som rammer familien hårdt med konsekvenser for både privatliv og arbejdsliv. Mange er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner, som gør det svært for familierne at komme tilbage til et almindeligt liv.

Hvis man mister et barn under 18 år, har forældrene ret til sorgorlov. Men hos Landsforeningen Mistet Barn og Det Nationale Sorgcenter har man erfaret, at alt for mange forældre, der mister et barn, ikke får tilstrækkelig hjælp. Sorgorloven kan sjældent stå alene.

– Der mangler en mere systematisk indsats og hjælp til de forældre, som står i en meget svær livskrise, når de mister et barn. Derfor er jeg rigtig glad for, at Den A.P. Møllerske Støttefonds donation gør det muligt for Landsforeningen Mistet Barn og Det Nationale Sorgcenter i fællesskab at skrue op for indsatsen, så flere forældre kan få en bedre hjælp, siger sekretariatschef for Landsforeningen Mistet Barn, Julie Hildebrandt-Hæsum Bender.

Frivillige i centrum
Mistet Barn har i mere end 35 år skabt et unikt netværk mellem forældre, der har mistet et barn uanset barnets alder og dødsårsag. Foreningens kerneopgaver er at oprette og lede sorggrupper for forældre, rundt om i landet. Grupperne ledes af frivillige, der selv har mistet et barn, men som har fået mere overskud til at hjælpe andre forældre i sorg. Foreningen tilbyder derudover foredrag og arrangementer, som fx cafémøder for forældre og pårørende.

Foreningen har over 850 medlemmer og har igennem årene støttet flere tusinde forældre i sorg.

I følge Julie Hildebrandt-Hæsum Bender er der brug for, at sorggrupperne og lederne får et mere solidt fagligt fundament at arbejde ud fra, når de skal hjælpe forældrene. Det faglige fundament findes i Det Nationale Sorgcenter, mener hun.

Det glæder direktøren i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt, at organisationen kan bidrage med viden og støtte til så vigtig en sag.

– Det Nationale Sorgcenter har gennem mange år uddannet frivillige til at kunne hjælpe andre sorgramte, når de fx kontakter organisationens rådgivning Sorglinjen. De kan med deres egne erfaringer give en meget værdifuld rådgivning til mennesker i sorg. Det understøtter vi gennem uddannelse af gruppeledere til frivilligområdet og udarbejdelse af manualer til sorggrupper. De to organisationer kan helt sikkert styrke både hinanden og sagen gennem et tættere samarbejde, og vi er rigtigt glade for at vi her kan være med til samarbejde om en sorgindsats, siger han.

Samarbejdet betyder, at Landsforeningen Mistet Barn flytter ind hos Det Nationale Sorgcenter i København, hvilket giver gode muligheder for at trække på centrets ekspertise. Den A.P. Møllerske Støttefonds donation dækker projektet i en fireårig periode.