Mads Koch Hansen ny bestyrelses-formand for Det Nationale Sorgcenter

Det er en særdeles erfaren og afholdt leder indenfor sundhedsvæsenet, der med Mads Koch Hansen kommer til at stå i spidsen for Det Nationale Sorgcenter.  Mads Koch Hansen håber, at han som bestyrelsesformand kan være med til sætte større fokus på udfordringerne med de mange sorgramte, som sundhedsvæsnet møder.

Sorg kan ramme alle. Desværre er sorg også et tabu, som mange undviger at tale om. I alt for mange tilfælde betyder det, at sorgen over at have mistet ender med at ødelægge livet for de sorgramte. Dertil kommer den oversete ventesorg, som rammer mange pårørende til livstruende syge familiemedlemmer. Alene blandt børn og unge oplever 125.000 i løbet af et år, at de har en alvorligt syg forælder eller søskende. Trods gode anbefalinger på området bliver børnene og de unge ofte overset af læger og sygeplejersker, fordi personalet ikke har de nødvendige kompetencer eller kender til anbefalinger om støtte til sorgramte.

Det vil Det Nationale Sorgcenters nye formand, Mads Koch Hansen, gerne være med til at ændre.

– Vi har noget af det bedste sundhedsvæsen med de dygtigste fagprofessionelle i verden. Vi er gode til at tage os af patienterne. Men med patienterne følger også pårørende med bekymringer, angst og sorg. Og her er der stadig plads til forbedring i den støtte, vi bør tilbyde dem. Det handler både om at se dem og anerkende deres udfordringer. Og det handler også om at være med systematisk i de tilbud, vi skal give dem. Ellers er der fare for, at vi skaber nye patienter, siger han.

Mads Koch Hansen er uddannet læge, og har gennem sin karriere haft flere ansvarsområder med lægelig ledelse – det være sig både som lægelig direktør på Sygehus Lillebælt, ledende overlæge på Regionshospitalet i Hospitalet Horsens og formand for Lægeforeningen. Han forventer, at han kan drage nytte af sin mangeårige erfaring og indsigt i sundhedsvæsenet og bidrage med at gøre de psykiske udfordringer ved sorg mere tydelige og hjælpe til med, at der kommer et mere helhedspræget syn på patienterne og de pårørende.

Sorg må ikke ødelægge livet
Det Nationale Sorgcenter blev grundlagt for 25 år siden og havde fra begyndelsen et stærkt fokus på at hjælpe børn og unge, som havde mistet eller lever med en alvorligt syg forælder eller søskende. Her blev organisationen kendt under navnet Børn, Unge & Sorg, som siden 2017 har været en del af Det Nationale Sorgcenter. Det Nationale Sorgcenter er i dag også et behandlings- videns- og kompetencecenter på sorgområdet.

Det Nationale Sorgcenter har afdelinger i København og Vejle. Dertil kommer Børn, Unge & Sorg afdelinger i Odense og i Aarhus. Det Nationale Sorgcenter arbejder på at blive landsdækkende og bidrage til, at mennesker ikke får deres liv ødelagt af sorg.

– Sorg kan i nogen tilfælde være så omfattende, at det ødelægger livet for dem, det rammer. Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder dem, som får komplicerede sorgreaktioner specialiseret sorgterapi. Det vil ikke alene komme de sorgramte til gode, men også være en hjælp for deres familie og samfundet, når det lykkedes at leve livet på mere normale vilkår, siger Mads Koch Hansen.

Det Nationale Sorgcenters stifter og direktør, Preben Engelbrekt, glæder sig over, at Mads Koch Hansen er tiltrådt som formand for organisationens bestyrelse.

– Mads Koch Hansen har en unik forståelse af det danske sundhedsvæsen og har tung erfaring med topledelse. Det er stor anerkendelse af de sorgramtes situation, at han nu sætter sig spidsen for at Det Nationale Sorgcenter. Det er jeg meget taknemmelig for, siger han.

Mads Koch Hansen afløser Jens Kristian Gøtrik, som har siddet som formand i Det Nationale Sorgcenter gennem 15 år.

Info:
Omkring 10-15% af alle sørgende kan forventes at lide af komplicerede sorgreaktioner

Kompliceret sorg kan forstås som en række af sorgreaktioner, som så at sige er blevet “kompliceret” i en så væsentlig grad, at de forringer trivsel og funktionsniveau. Disse reaktioner kaldes komplicerede sorgreaktioner.                    

Komplicerede sorgreaktioner anvendes som parablybegreb for psykiske lidelser samt somatiske lidelser relateret til tabet. De er blandt andet disse fire diagnosticerbare psykiske lidelser:

– Forlænget sorglidelse
– Tabsudløst PTSD
– Tabsudløst depression
– Tabsudløst angst