Bedre hjælp til børn med alvorligt syge forældre eller søskende

Folketinget besluttede i efteråret, at børn og unge som pårørende skal have bedre støtte, fordi de i dag ofte glemmes, når en forælder eller søskende indlægges med en livstruende eller alvorlig kronisk sygdom. Her er Region Hovedstaden helt i front efter et fireårigt vellykket pilotprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenter, som nu udvides og gøres permanent.

En ny evalueringsrapport viser så gode erfaringer, at Regionsrådet har besluttet at udbrede tilbuddet til børn og unge i hele regionen, oplyser Christoffer Buster Reinhardt (K) næstformand for regionsrådet og formand for Sundhedsudvalget.

”Det er børn og unge, der har brug for særlig imødekommenhed. De skal føle sig velkomne og have en så tryg oplevelse som muligt, når de er på besøg på hospitalet. Hvis børnene tidligt får den rette hjælp, kan mistrivsel og de negative konsekvenser af alvorlig sygdom i familien mindskes. Nu er der sat en positiv bevægelse i gang, hvor børn som pårørende bliver set som individer på linje med voksne pårørende,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Børn og unge er særligt sårbare, når en forælder indlægges med en livstruende eller alvorlig kronisk sygdom. Typisk lider de i ubemærkethed og risikerer at udvikle angst, depression og lav selvtillid. Derfor styrker Region Hovedstaden indsatsen for at finde og støtte børnene under forløbet.
Målet er at støtte forældre i at støtte deres børn, så både børn og familier bedre kan tackle de følelsesmæssige udfordringer og dilemmaer, der opstår, når sygdom og død rammer, pointerer programleder Annemarie Dencker, Det Nationale Sorgcenter, som er forfatter til evalueringsrapporten ”Styrket inddragelse og støtte til børn som pårørende”.

”Den øgede opmærksomhed har ført til en langt mere systematisk tilgang til mødet med børn som pårørende på de deltagende afdelinger. De sundhedsprofessionelle er blevet mere proaktive i forhold til at undersøge, om der er børn i familien, invitere dem ind på hospitalet og til aktivt at spørge ind til familiens samlede situation”, siger Annemarie Dencker.

Projektet med at klæde sundhedspersonalet på til at møde børnene er gennemført på 27 somatiske afdelinger på fem hospitaler i tæt samarbejde med organisationerne Kræftens Bekæmpelse og Det Nationale Sorgcenter.

Formand for Kræftens Bekæmpelses Regionsudvalg i Region Hovedstaden, Marianne Karstensen, udtrykker stor begejstring for Regionrådets beslutning.
”Jeg vil gerne takke Regionsrådet for at prioritere varige midler på området, så vi kan fortsætte det gode arbejde, der allerede er i igangsat. Og så vil jeg gerne takke Det Nationale Sorgcenter og Region Hovedstaden for et godt samarbejde, som jeg ser frem til, at vi fortsætter. Sammen kan vi gøre en stor forskel for børnene og familierne”, siger Marianne Karstensen.
Selve indsatsen beror bl.a. på et fem-dages kursus til personalet, og der er uddannet 93 børneansvarlige tovholdere på afdelingerne. Projektet har primært fundet sted på afdelinger inden for onkologi og neurologi, der typisk har en høj andel af alvorligt syge patienter med børn.

”Børnene står langt stærkere i personalets bevidsthed. Samtidig har det været vigtigt under pilotprojektet at få indsatsen lokalt forankret. Nu skal erfaringerne bredes ud på alle relevante afdelinger og også omfatte psykiatrien og børn med alvorligt syge søskende,” siger Christoffer Buster Reinhardt.

Rapporten kan findes her