Invitation til gratis Faglig Eftermiddag

Hvad lærte vi om sygdom og sorg under COVID-19?  

Det Nationale Sorgcenter inviterer til faglig eftermiddag med fokus på erfaringer fra Covid-19 set ud fra et patient, pårørende og sundhedsfagligt perspektiv.  

Det gør vi, fordi mennesker stadig er påvirket af, at have været patient, pårørende og sundhedsprofessionel under pandemien. Og derfor er viden om deres oplevelser og behov fortsat relevant.  

Dertil er der meget vigtig viden at hente i de erfaringer, som vi gjorde os under Covid-19. Viden som kan styrke vores indsats under fremtidige pandemier.  

Målgruppe

Alle professionelle og studerende, som var en del af Covid-19 beredskabet, arbejder med sygdom, tab og sorg eller har særlige interesser for emnet, feks. Psykologer, læger, sygeplejersker mv.


Det Nationale Sorgcenter har en særlig interesse i at styrke indsatsen for sørgende post-Covid-19 og deltager i et europæisk samarbejde i Erasmus+ projektet Aurora ’Articulating at Unified Response to the Covid-19 Outbreak Reconstruction after Loss and Bereavement in Europe.’

Program

15:00-15:15 – Velkomst
Tina Graven Østergaard, international chef
Introduktion af dagens program

15:15-15:30 – Introduktion – AURORA@COVID19-EU
Projekt og kontekst i Europa under Covid-19

15:30-16:15 – Covid-19 på en intensivafdeling
Sorgforsker Allan Køster
Perspektiver fra intensivafdeling under 1. bølge i pandemien med udgangspunkt i patient perspektivet og perspektivet fra sygeplejerskerne

16:15-17:00 – Tab og sorg under Covid-19 
Psykolog Marie Marx Tølbøll
Hvad komplicerede sorgen under pandemien. Opmærksomhedspunkter i behandlingen af komplicerede sorgreaktioner fra AURORA@COVID19-EU -projektet.

17:00-17:30 AURORA@COVID19-EU – læring, viden, ressourcer
Psykolog Marie Marx Tølbøll

  • Kompetenceudvikling af psykologer i visitation og forebyggende interventioner rettet mod kompliceret sorgreaktioner – Manual 1
  • Kompetenceudvikling af andre professionelle i at screene, intervenere og viderehenvise sorgramte – Manual 2
  • Inspirationsmateriale som skal styrke et empatisk og støttende fællesskaber for sorgramte – Manual 3
  • Klinisk studie rettet mod den psykologiske intervention – pilot studie

17:30-18:00 Spørgsmål og afrunding

Praktiske informationer

Sted: Det Nationale Sorgcenter, Amagerbrogade 150, 1 sal, 2300 København S.

Tid: 28. november 2023, Kl. 15.00-18.00

Sprog: Dansk

Det Nationale Sorgcenter er vært for en let anretning

Gratis & begrænset deltagelse – tilmelding først til mølle

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete kursus, så skriv til mmt@sorgcenter.dk, har du andre spørgsmål vedr. kurser og webinarer, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.