Når far eller mor er alvorligt fysisk syg

Webinar om børn og unge som pårørende


Hvilke dilemmaer, udfordringer og belastninger oplever børn og unge typisk i forbindelse med deres forældres sygdom? Hvad kan hjælpe børn og unge, der lever med alvorligt syge forældre? Hvordan kan vi som professionelle møde og støtte disse meget belastede – men samtidigt meget oversete – børn og unge?

Hvordan arbejder vi i Børn, Unge & Sorg, en del af Det Nationale Sorgcenter med børn og unge til alvorligt fysisk syge forældre?

Få svar i dette webinar om børn og unge som pårørende – når far eller mor er alvorligt fysisk syg.

Sådan fungerer det

Når du køber adgang til webinaret, vil du modtage en optaget version på mail. Vær opmærksom på, at der kan gå op til tre hverdage, fra du gennemfører dit køb, til du modtager webinaret på mail.

Du har adgang til webinaret i 6 måneder fra den dag, du modtager webinaret på mail.

Indhold

Indledningsvist vil en af Børn, Unge og Sorgs psykologer beskrive, hvordan børn og unge typisk reagerer, når deres forældre bliver alvorligt fysisk syge – såvel kronisk som livstruende.

Derefter sætter en af vores forskere fokus på hvilke barrierer sundhedspersonalet har, når det handler om børn og unge som pårørende.

Oplægget tager afsæt i Det Nationale Sorgcenters igangværende undersøgelse: Kortlægning af praksis omkring støtte og inddragelse af børn og unge som pårørende i regioner og kommuner samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger på pårørendeområdet.

Målgruppe

Webinarerne henvender sig til alle professionelle, der møder børn og unge som er pårørende til alvorligt syge og døende forældre eller søskende, eller som efterladte, der har mistet deres far, mor, søster eller bror.

Seks sammenhængende webinarer

Webinaret er det første ud af seks webinarer fra Det Nationale Sorgcenter. Du kan se webinarerne enkeltvis eller kombinere flere.

Emnerne spænder bredt fra børn som pårørende og hvilke barrierer de professionelle har, børn og sorg og kroppens hukommelse, brevskrivning som metode, familiebaseret terapi ved en international sorgforsker og endelig et fokus på peer-to-peer metoden i forhold til vores frivillige.

Oplægsholdere

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete webinar eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.