Kompliceret sorg koster samfundet 3,4 mia. kr.

Det koster samfundet 3,4 mia. kr. om året, at vi ikke er bedre til at forebygge, spotte og behandle kompliceret sorg hos efterladte. Det viser en ny undersøgelse fra Deloitte.

De fleste efterladte gennemgår et ’normalt’ sorgforløb, der kan være både smertefuldt og langvarigt, men som ikke på sigt forhindrer den efterladte i at leve et godt liv.

Men en mindre gruppe af efterladte  – omkring 10 pct. – rammes af såkaldt ’kompliceret sorg’ og får brug for professionel støtte og behandling. De bliver syge af deres sorg. Det viser forskningen. Og andelen er noget større når det gælder børn og unge, der mister.

En ny undersøgelse fra Deloitte for Børn, Unge & Sorg viser nu, at ’kompliceret sorg’ koster det danske samfund 3,4 mia. kr. i sygefravær, udgifter til sygedagpenge, nedsat produktivitet mv.

Børn, Unge & Sorg har i 16 år støttet og behandlet børn og unge med kompliceret sorg. I Børn, Unge & Sorg kender vi derfor alt til de konsekvenser som ubehandlet sorg kan have for den enkelte. At Deloitte-undersøgelsen nu viser, at det kan betale sig for samfundet at investere i bedre behandling, er direktør Preben Engelbrekt derfor glad for:

“Det danske sundhedsvæsen er ikke er godt nok gearet til at forebygge, opspore og behandle kompliceret sorg. Mange i systemet mangler viden om, hvordan ’kompliceret sorg’ adskiller sig fra normal sorg og eller om, hvordan kompliceret sorg adskiller sig fra fx depression. Andre steder mangler der en grundlæggende anerkendelse af, at man faktisk kan blive syg af sorg. Derfor sker der både under-, over- og fejlbehandling i sundhedsvæsenet når det gælder (kompliceret) sorg. Og det har store konsekvenser“, siger Preben Engelbrekt.

Børn, Unge & Sorg arbejder for at sprede viden om kompliceret sorg i Danmark og tager netop nu selv de første spadestik til at etablere et Nationalt Sorgcenter, der på tværs af aldersgrupper skal formidle viden om kompliceret sorg til fagprofessionelle, beslutningstagere og borgere.

Læs notatet fra Deloitte her

Hør indslag i DR P1 Morgen
(onsdag den 28. september kl. 7.15)

Læs debatindlæg på Altinget.dk