Har din virksomhed en sorgpolitik?

Næsten halvdelen af alle efterladte oplever, at et tab af en nærtstående i høj eller meget høj grad påvirker deres arbejdsliv negativt. I sidste ende kan det føre til langtidssygemeldinger eller skift af arbejdsplads. En undersøgelse blandt 2000 efterladte har vist, at mere end 40 pct. bliver sygemeldt efter tab af nærtstående, og der ses en tendens til, at efterladte skifter job efter et stort tab. En skønsmæssig beregning fra Deloitte estimerer, at komplicerede sorgreaktioner koster samfundet 3.4 mia. kr. årligt i tabt produktivitet og overførsler.

En god sorgpolitik kan altså gavne både medarbejderen, kollegerne og virksomhed, men behovet er overset blandt mange virksomheder i Danmark.

Erfaringer fra Det Nationale Sorgcenter viser, at død og sorg er tabuiserede emner i Danmark og en undersøgelse fra 2016 viser, at 6 ud af 10 efterladte har mærket tabuiseringen på egen krop. De har oplevet, at personer i deres omgangskreds har holdt afstand og undgået dem, fordi de ikke vidste, hvad de skulle gøre eller sige. To ud af tre har oplevet at skjule deres sorg overfor kolleger og chefer.

En sorgpolitik på arbejdspladsen sikrer, at alle får guidelines, værktøjer og en forståelse for sorgens facetter. Det er en stor fordel for både den efterladte og for de kollegaer, der gerne vil støtte den efterladte, men er usikre på, hvordan de bedst gør det. Samtidig giver sorgpolitikken en forståelse for, at sorg kan have langt større konsekvenser, end de fleste umiddelbart regner med. En medarbejder der er ramt af sorg risikerer at miste overblik, kreativitet og effektivitet. Samtidig øges risikoen for fejl, og der kan opstå en tendens til, at medarbejderen træffer mere risikable beslutninger.

– Sorg er ikke en sygdom. Men sorg kan påvirke trivsel og arbejdsevne markant. Derfor kan det give god mening at udvise opmærksomhed overfor en medarbejder ramt af sorg – med henblik på at forebygge en eventuel sygemelding og sikrer fastholdelse af en værdifuld medarbejder.

Preben Engelbrekt, direktør i Det Nationale Sorgcenter

En sorgpolitik bør derfor sikre, at berørte medarbejdere oplever, at der er forståelse for deres situation og at præmisserne for deres arbejdsopgaver og ansvarsområder kan ændres i en periode, hvis der er behov for det. Samtidig skal den sikre, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet i et passende tempo.

Du kan på Det Nationale Sorgcenters hjemmeside læse mere om, hvorfor en sorgpolitik er en god idé og hvordan din virksomhed kan få hjælp til arbejdet med at udvikle en god sorgpolitik.