Nyt kursus til forebyggelseskonsulenter i kommuner: Forebyggende sorgstøttesamtaler til ældre +65 år

Nyt kursus til dig som forebyggelseskonsulent

Kurset er til dig, som er kommunal forebyggelseskonsulent, og som i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg hos ældre (ifølge lov om Social Service) varetager sorgstøttesamtaler med borgere, der har mistet en ægtefælle.

Baggrund

Som forebyggelseskonsluent er der stor sandsynlighed for, at du i dit daglige virke møder nogle af de ca. 10-20% af sørgende personer, som får et mere langvarigt og kompliceret sorgforløb. For dem aftager sorgen ikke, og de kan udvikle svære vedblivende sorgreaktioner, der hæmmer hverdagen og deres livskvalitet i høj grad. Det kan medføre store menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. For nogle bliver tab af ægtefællen vejen ind i ensomhed. Tabet af ægtefællen bliver for nogen så voldsomt, at de udvikler en alvorlig stresslidelse eller oplever så høj grad af håbløshed, at de vælger selvmord som udvej. Sorgen kan blive en pinefuld psykisk lidelse, som kan true personens fysiske og psykiske sundhed.

Kommunale forebyggelseskonsulenter har en vigtig forebyggende rolle ved tidligt at opspore særligt sårbare ældre efterladte, der er i risiko for på sigt af få et kompliceret sorgforløb, og herigennem øge livskvaliteten hos ældre efterladte ved at tale med de ældre om deres sorg. Som kommunal forebyggelseskonsulent udgør du en vigtig rolle ved at kunne rådgive og vejlede de ældre om deres sorg samt henvise til relevante sorgstøttetilbud.

Overordnet indhold for kurset:

  • Begreberne naturlige og komplicerede sorgreaktioner
  • Risikofaktorer for udvikling af komplicerede sorgreaktioner
  • Beskyttende faktorer
  • Rammer og indhold for den forebyggende sorgstøttesamtale
  • Samtaletræning i at rådgive og vejlede om sorg 
  • Sorgstøtte tilbud i landets regioner og kommuner
10 – 20% af sørgende personer får et mere langvarigt og kompliceret sorgforløb. Det kan medføre store menneskelige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. For nogle bliver tab af ægtefællen vejen ind i ensomhed.

Undervisere

Undervisningen varetages af fagprofessionelle inden for sorgområdet med solid undervisningserfaring samt erfaring med gerontologien. Alle undervisere er ansat i Det Nationale Sorgcenter, og det betyder, at du altid vil møde undervisere, som er opdateret på nyeste viden inden for sorgområdet, og som er vant til at omsætte teori til praksis.

Tilrettelæggelse

Kurset består af 3 kursusdage à 6 timers varighed pr. kursusdag. Alle kursusdage  afvikles virtuelt, så der er ingen transportomkostninger forbundet med kurset.

Kursusdag 1: E-læring

E-læring til kursudag 1 gennemføres i peroden fra den 6. september til den 13. september via vores kursusplatform Plan2Learn med en online spørgetime over Zoom d. 13. september kl. 15.00-16.00

Kursudag 2: E-læring

E-læringen til kursusdag 2 gennemføres i perioden fra den 13. september til den 20. september via vores kursusplatform Plan2Learn med en online spørgetime over Zoom den 20. september kl. 15.00-16.00

Kursusdag 3: Online samtaletræning den 30. september kl. 9.00-15.00

Online opfølgning på e-læringen samt samtaletræning, hvor du vil øve sorgstøttesamtaler.

Tilmelding og pris

Pris pr. deltager kr. 2.500 ekskl. moms.

Vi opretter kurset ved minimum 10 deltagere.

Tilmelding til kurset skal ske på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk senest den 30. august.

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete kursus eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.