Sorgkonferencen 2024 – Når sygdom rammer familien

Kom og vær med, når Det Nationale Sorgcenter med støtte fra TrygFonden sætter de pårørende på dagsordenen. Vi inviterer fagprofessionelle fra kommuner, regioner og almen praksis til konference omHvordan støtter vi bedst pårørende til alvorligt syge og døende familiemedlemmer?

Alvorlig sygdom påvirker ikke kun den der er syg, men også de nære pårørende, der ofte mangler tilstrækkelig støtte. Mistrivsel blandt pårørende kan vise sig som angst, depression og dårligt helbred, påvirker livskvalitet og medfører øgede samfundsomkostninger.

Konferencen fokuserer på, hvordan fagfolk bedst støtter pårørende, især børn, unge og voksne, og håndterer individuelle behov i praksis.

Læs mere og tilmeld dig konferencen her: https://sorgcenter.dk/sorgkonferencen-2024/