Ny sorgmanual skal testes i kommuner

Børn, Unge & Sorg har siden 2015 arbejdet på et banebrydende evidensprojekt.

Målet med projektet er at sikre, at Børn, Unge & Sorgs omfattende viden og mange erfaringer gennem 17 år, fremover kommer efterladte børn og unge i hele landet til gavn.

125 børn og unge, der har udviklet – eller som er i risiko for at udvikle – kompliceret sorg, har indtil videre deltaget i projektet hos Børn, Unge & Sorg. Det sorgterapeutiske arbejde med de 125 børn og unge er i projektet blevet sat under lup og i detaljer beskrevet, testet og evalueret.

To års arbejde med at dokumentere og teste metoder i sorgarbejdet, har resulteret i en spritny manual i sorgterapi , der fra efteråret 2017 skal ud og bruges i landets kommuner. I mange kommuner har man ikke egne sorggruppetilbud, men henviser måske til frivillige organisationer i kommunen. Andre steder har man ikke tilbud, der henvender sig specifikt til sorgramte børn og unge – men i stedet til børn og unge i mistrivsel generelt.

”Der er mange fine og gode tilbud rundt omkring i landet. Men i forhold til de børn og unge, som har – eller som er i risiko for at udvikle – kompliceret sorg og som har brug for professionel hjælp, så er det de færreste kommuner, der har den nødvendige, specialiserede viden. Den vil vi gerne give dem!

Det siger Marie Stigaard Tølbøll fra Børn, Unge & Sorg, der er projektleder i Evidensprojektet og som i sidste uge bød velkommen til fagprofessionelle fra de tre første kommuner, som har sagt ja tak til samarbejde med Børn, Unge & Sorg.

Over to hele undervisningsdage den 14. og 15. juni blev 11 medarbejdere fra familiehuse, PPR og andre kommunale tiltag på børne- og familieområdet i tre kommuner, undervist i sorgterapi. Medarbejderne kom fra Aarhus, Guldborgsund og Kalundborg kommuner, der alle tre har sagt ja til at spille den vigtige rolle som testkommune i projektet. I hver kommune skal der i løbet af 2018 gennemføres to sorggrupper for børn og unge med udgangspunkt i principperne, vejledningerne og øvelserne i den nye manual.

Samarbejdet med kommunerne skal vise om vores viden kan omsættes til praksis i en kommunal virkelighed. Der er stor forskel på at sidde i et specialiseret hus som Børn, Unge & Sorg og ikke lave andet end sorgterapi og til at sidde i en kommune, hvor man hjælper børn og familier med mange forskellige udfordringer”. Det siger Marie, der understreger at fokus i den nye manual ligger på at give meget konkrete vejledninger, øvelser og råd.

Et lille fingerpeg om anvendeligheden af manualen fik Marie og hendes kolleger dog allerede på første undervisningsdag.

Vi fornemmede en helt enorm interesse for emnet og en stor lyst til at tage ny viden med hjem i de tre kommuner. Vi glæder os allerede til næste undervisningsmodul i december, hvor vi bruger yderligere to dage på at klæde medarbejderne på til at starte deres første grupper op efter nytår” 

slutter Marie Stigaard Tølbøll.

Læs mere om Børn, Unge & Sorgs evidensprojekt her!

Er du selv kommunalt ansat og møder du børn og unge i sorg i dit arbejde? Du – eller anden fra din kommune – er meget velkomne til at kontakte os, hvis I vil høre mere om mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse på sorgområdet.

Kontakt projektleder Gitte Horskjær Hansen på e-mail: ghh@sorgcenter.dk