Hjælp til sorgramte

Hjælp til sorgramte

Det Nationale Sorgcenter tilbyder specialiseret psykologbehandling til børn og unge som har mistet en forælder, søster eller bror og til børn og unge som har livstruende eller kronisk syge forældre eller søskende. Og vi har også et psykologtilbud til efterladte over 65 år, hvor sorgen har påvirket livskvaliteten i en sådan grad, at der er behov for specialiseret psykologbehandling.

For at blive ringet op af en vores psykologer omkring behandlingen, bedes du starte med at udfylde den relevante formular for din aldersgruppe, formularen finder du ved at klikke på et af billederne herunder.

Du kan også henvende dig som pårørende eller professionel og henvise en ældre efterladt, hvis vedkommende har samtykket hertil, eller hvis du har spørgsmål til tilbuddet.

Ved alle andre henvendelser er du velkommen til at kontakte vores reception på 70 266 766

Har jeg eller mit barn brug for psykologhjælp?

Er det svært at få hverdagen til at fungere efter du har mistet en af dem, du holder allermest af? Er det svært at komme i gang med dagen og få noget til at give mening? Er du ked af det hele tiden, eller prøver du at undgå at tænke på den, der ikke er her mere? Har du svært ved at genkende dig selv, som den du var før dit tab? Også når du er sammen med andre?

Mistrives dit barn? Har det ændret adfærd og er trist hele tiden? Er dit barn mere vred end det plejer og er det blevet bange for at miste dig? Har dit barn svært ved at komme i skole og ikke mod på at lave legeaftaler?

Psykologbehandling til børn og unge

I vores afdelinger i København, Helsingør, Aarhus og Odense tilbyder vi specialiseret psykologhjælp til sorgramte børn og unge i aldersgruppen 6-27 år. Og vi inddrager også ofte den nære familie i behandlingen af børn op til 19 år. Er barnet under 6 år, så vil vi typisk tilbyde forældrene hjælp direkte, så de får redskaber til bedre at kunne støtte og hjælpe deres børn.

Individuelle og gruppeforløb

Vi tilbyder både individuelle og gruppeforløb afhængig af alder og sorgproblematik. Men vi lægger stor vægt på at alle vores gruppeforløb bliver sammensat på en måde, så deltagerne kan spejle sig i hinanden. Det kan være grupper for unge, der har mistet søskende, grupper for unge, der har mistet en forælder, en særlig gruppe for de unge, der har mistet en forældre med et stof- eller alkoholmisbrug, og det kan være grupper for unge, der enten har en livstruende syg forælder eller en kronisk syg forælder.

Psykologbehandling til efterladte +65

At miste en partner eller et barn sent i livet er en svær og belastende livsbegivenhed, og det er naturligt at føle stor sorg. For de fleste aftager sorgen gradvist over tid, men for nogle vil sorgen opleves intens og smertefuld selv efter lang tid. Det Nationale Sorgcenter tilbyder i København gratis psykologbehandling til efterladte +65 år med mere komplicerede sorgreaktioner.

Hjælpen er gratis og vi har tavshedspligt.

for dig der er 13-19 år gammel – eller kender en ung, der lever med en alvorlygt syg mor eller far

Er du okay?

Erduokay.dk er lavet særligt for dig, der er teenager mellem 13-19 år og har en alvorligt syg forælder. Her finder du beretninger fra andre unge, der lever med en syg forælder. Du kan teste, om du har brug for hjælp til at klare hverdagen og de bekymringer og belastninger, der helt naturligt følger med, når du har en forælder, som er alvorligt syg.

Læs mere om:

Find viden og gode råd

Hvis du leder efter mere viden, kan du klikke på ’Ved sygdom i familien’ eller ’Ved dødsfald i familien’ herunder og finde den information, som passer til din situation. Er du voksen over 65 år, kan du klikke videre og læse mere om sorg hos ældre.


Andre tilbud

Samtalegrupper

I vores afdelinger i København, Århus og Odense kan du deltage i samtalegrupper for unge voksne på 20-27 år, der har mistet en forælder.

Grupperne har op til 8 deltagere og mødes en gang om ugen – cirka 12 gange i alt

En samtalegruppe er ikke terapi – men en god mulighed for dig, der primært ønsker at mødes og tale. At mødes og tale om svære tanker og følelser, og finde genkendelse med andre unge voksne, der også har mistet. Er du interesseret i at høre mere om vores samtalegrupper? Kontakt vores psykologrådgivning og hør om vores samtalegruppe er noget for dig.Sorglinjen

På Sorglinjen kan du tale eller skrive med en af vores frivillige. Der er både unge og ældre frivillige på Sorglinjen og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres erfaringer med dig. De har selv været igennem de samme oplevelser som dig, men er kommet godt videre og kan måske også hjælpe dig?Caféaftener

De frivillige i Det Nationale Sorgcenter afholder løbende caféaftener for unge i alderen 16-27 år. På Caféaften tages fat i tematikker omkring det at have mistet og hvordan man som ung håndterer mærkedage, uddannelse, venner eller bare klarer sig i den svære tid lige efter tabet. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Aarhus og Odense eller online.Sorgvejviser

Er du efterladt, og har brug for hjælp og støtte i din sorg? Her finder du en vejviser over sorggruppetilbud i hele landet, for efterladte efter dødsfald. Formålet med Sorgvejviseren er at gøre det så nemt for dig som muligt at finde den rette og nødvendige støtte og hjælp til sorgen, der hvor du bor.