Psykologhjælp

Behandling til børn og unge

I Det Nationale Sorgcenter i København, Helsingør, Aarhus og Odense tilbyder vi psykologhjælp. For unge voksne i alderen 16-27 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde, tilbyder vi udelukkende gruppeterapi. For aldersgruppen 8-19 år har vi mulighed for at tilbyde familiesamtaler, gruppeforløb og i et mindre omfang individuelle samtaler.

Psykologbehandling til børn og unge
I vores afdelinger i København, Helsingør, Aarhus og Odense tilbyder vi psykologhjælp til børn og unge i aldersgruppen 6-27 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.

For pårørende og efterladte børn under 6 år.
Hvis barnet er under 5-6 år tilbydes der oftest hjælp til forældrene, således at de kan hjælpe deres børn. Hjælpen består af rådgivning, sparring og opfølgning i forhold til denne hjælp, i det omfang som forældrene (og barnet) har behov for.

For efterladte børn og teenagere tilbyder vi et afgrænset forløb med familiesamtaler samt gruppeterapi. I enkelte tilfælde skønnes det nødvendigt at tilbyde et individuelt samtaleforløb. Grupperne aldersinddeles således: 8-11 år, 12-15 år og 16-19 år. For børn på 6-7 år tilbydes udelukkende familie- og individuelle samtaler.

For efterladte unge voksne mellem 20-27 år tilbyder vi udelukkende gruppeterapi.
I vores afdeling i København har vi desuden oprettet to særlige tilbud om gruppeterapi til teenagere mellem 13-19 år og til unge mellem 20 og 28 år, som har mistet en far eller mor med et alkohol- eller stofmisbrug.

For børn som pårørende til syge forældre eller søskende – til og med 12 år, tilbyder vi individuelle samtaler med inddragelse af familien i det omfang det er muligt.

For teenagere som pårørende til syge forældre har vi et gruppetilbud. Grupperne aldersinddeles således: 13-15 år og 16-19 år. Herud over har vi opdelt tilbuddet, så det henvender sig til de teenagere, der enten har livstruende syge forældre eller har kronisk syge forældre. For alle grupper er der mulighed for familieinddragelse samt støttende individuelle samtaler, hvor det vurderes relevant.

For teenagere og unge som pårørende til syge søskende tilbyder vi individuelle samtaler.

For unge voksne som pårørende mellem 20-27 år til syge forældre tilbyder vi mulighed for at indgå i grupper med ligestillede. Der er en opdeling af grupperne med en gruppe, der henvender sig til de unge voksne, der har livstruende syge forældre og med en gruppe, der henvender sig til de unge voksne, der har kronisk syge forældre.

Hjælpen er gratis og alle i organisationen har tavshedspligt.

Brug for hjælp?

Kontakt vores psykologer

for dig der er 13-19 år gammel – eller kender en ung, der lever med en alvorlygt syg mor eller far

Er du okay?

Erduokay.dk er lavet særligt for dig, der er teenager mellem 13-19 år og har en alvorligt syg forælder. Her finder du beretninger fra andre unge, der lever med en syg forælder. Du kan teste, om du har brug for hjælp til at klare hverdagen og de bekymringer og belastninger, der helt naturligt følger med, når du har en forælder, som er alvorligt syg.

Læs mere om:

Vi tilbyder også psykologisk behandling til efterladte +65 år med en kompliceret sorgreaktion. Lige nu tilbydes denne behandling i Region Hovedstaden og på Fyn.

Ikke alle efterladte har brug for psykologisk hjælp. Mange klarer sig vha. egne ressourcer og med støtte fra deres netværk. Det kan være svært selv at vide, hvornår man har brug for hjælp. Hvis du er i tvivl om tilbuddet er det rette for dig, kan du kontakte os.

Find viden og gode råd

Hvis du leder efter mere viden, kan du klikke på ’Ved sygdom i familien’ eller ’Ved dødsfald i familien’ herunder og finde den information, som passer til din situation. Er du voksen over 65 år, kan du klikke videre og læse mere om sorg hos ældre.


Andre tilbud

Samtalegrupper

I vores afdelinger i København, Århus og Odense kan du deltage i samtalegrupper for unge voksne på 20-27 år, der har mistet en forælder.

Grupperne har op til 8 deltagere og mødes en gang om ugen – cirka 12 gange i alt

En samtalegruppe er ikke terapi – men en god mulighed for dig, der primært ønsker at mødes og tale. At mødes og tale om svære tanker og følelser, og finde genkendelse med andre unge voksne, der også har mistet. Er du interesseret i at høre mere om vores samtalegrupper? Kontakt vores psykologrådgivning og hør om vores samtalegruppe er noget for dig.Sorglinjen

På Sorglinjen kan du tale eller skrive med en af vores frivillige. Der er både unge og ældre frivillige på Sorglinjen og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres erfaringer med dig. De har selv været igennem de samme oplevelser som dig, men er kommet godt videre og kan måske også hjælpe dig?Caféaftener

De frivillige i Det Nationale Sorgcenter afholder løbende caféaftener for unge i alderen 16-27 år. På Caféaften tages fat i tematikker omkring det at have mistet og hvordan man som ung håndterer mærkedage, uddannelse, venner eller bare klarer sig i den svære tid lige efter tabet. Cafeaftenerne foregår i vores afdelinger i København, Aarhus og Odense eller online.Sorgvejviser

Er du efterladt, og har brug for hjælp og støtte i din sorg? Her finder du en vejviser over sorggruppetilbud i hele landet, for efterladte efter dødsfald. Formålet med Sorgvejviseren er at gøre det så nemt for dig som muligt at finde den rette og nødvendige støtte og hjælp til sorgen, der hvor du bor.