Brevskrivning som metode

Webinar om brevskrivning som metode

I det terapeutiske arbejde i Børn, Unge & Sorg har vi i 20 år arbejdet med brevskrivning som en central og gennemgående del i arbejdet med unge i vores sorggrupper. Det drejer sig typisk om breve til afdøde, men kan også være breve til andre familiemedlemmer og venner.

Brevskrivningen giver mulighed for at fremkalde og bearbejde sorgens følelser. Men da sorg ikke kun er følelser, anvendes brevskrivningen også til at bearbejde fysiske, adfærdsmæssige, kognitive og eksistentielle reaktioner, der er forbundet med tabet.

Brevskrivning som metode har to hovedelementer: en måde at skabe struktur på for terapien ved at skrive fra gruppegang til gruppegang og her få adskilt de ofte sammensatte følelser – og en indholdskomponent i forhold til den terapeutiske effekt ved at skrive afgrænsede, veldefinerende brev i forhold til et behandlingsbehov.

James W. Pennebakers forskning i brevskrivning beskrives kort, herunder hvordan brevskrivning som intervention for mennesker i sorg blev indført i Danmark i 1980’erne af Marianne Davidsen Nielsen og Nini Leick. Metoden vil endvidere blive konkretiseret ved en af de unge, der har været i gruppeterapi i Børn, Unge & Sorg, og som undervejs vil læse nogle af sine breve op.

Sådan fungerer det

Når du køber adgang til webinaret, vil du modtage en optaget version på mail. Vær opmærksom på, at der kan gå op til tre hverdage, fra du gennemfører dit køb, til du modtager webinaret på mail.

Du har adgang til webinaret i 6 måneder fra den dag, du modtager webinaret på mail.

Målgruppe

Webinaret henvender sig til dig, som arbejder med brevskrivning som metode.

Seks sammenhængende webinarer

Webinaret er det femte ud af seks webinarer fra Det Nationale Sorgcenter. Du kan se webinarerne enkeltvis eller kombinere flere.

Emnerne spænder bredt fra børn som pårørende og hvilke barrierer de professionelle har, børn og sorg og kroppens hukommelse, brevskrivning som metode, familiebaseret terapi ved en international sorgforsker og endelig et fokus på peer-to-peer metoden i forhold til vores frivillige.

Oplægsholder

Preben Engelbrekt
Preben Engelbrekt
Direktør og stifter
Cand.scient.soc, psykoterapeut MPF og socialrådgiver
Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete webinar eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.