Parents as Resilience Resources for Bereaved Children: Findings from Research and Implications for Practice?

Webinar med Dr. Irwin Sandler

Dr. Sandler har i mere end 30 år arbejdet med børn og familier, som har oplevet, at en forælder dør. Han er medskaber af behandlingsprogrammet The Family Bereavement Program. Programmet har til formål at styrke de tilbageblivende børn og forældres resiliens og tilpasningsevne for dermed at nedsætte risikoen for, at der som følge af tabet opstår alvorlige negative konsekvenser på sigt. Via forskningsstudier har Dr. Sandler og hans kollegaer demonstreret en positiv behandlingseffekt i op til 15 år efter endt behandling. I de senere år har Dr. Sandlers team haft særligt fokus på forældres rolle som en støttende og resiliens-opbyggende faktor for deres børn.

I dette webinar fortæller Dr. Sandler om sin evidensbaserede metode, med særligt fokus på de praktiske interventioner, der indgår i metoden.  Webinarets deltagere vil bl.a. få viden om:

1) metodens opbygning

2) det underbyggende videnskabelige fundament

3) tilbageblivende forældres betydning i børns tilpasning ved forælder tab

Sådan fungerer det

Når du køber adgang til webinaret, vil du modtage en optaget version på mail. Vær opmærksom på, at der kan gå op til tre hverdage, fra du gennemfører dit køb, til du modtager webinaret på mail.

Du har adgang til webinaret i 6 måneder fra den dag, du modtager webinaret på mail.

Seks sammenhængende webinarer

Webinaret er det fjerde ud af seks webinarer fra Det Nationale Sorgcenter. Du kan se webinarerne enkeltvis eller kombinere flere.

Emnerne spænder bredt fra børn som pårørende og hvilke barrierer de professionelle har, børn og sorg og kroppens hukommelse, brevskrivning som metode, familiebaseret terapi ved en international sorgforsker og endelig et fokus på peer-to-peer metoden i forhold til vores frivillige.

Oplægsholder og moderator

Kontakt os

Har du spørgsmål til det konkrete webinar eller til vores øvrige aktiviteter og tilbud, er du altid velkommen til at kontakte os på kompetenceudvikling@sorgcenter.dk.