Børn og unge der mister en forælder med et misbrug

122.000

børn lever i en familie med alkoholproblemer

*Sundhedsstyrelsen

245

narkotika-relaterede dødsfald i 2015

*Sundhedsstyrlsen

3500

unge voksne i Danmark mister hvert år en mor eller en far

*Det præcise antal af unge, som har mistet en forælder, som havde et alkohol- eller stofmisbrug i Danmark findes ikke. Sundhedsstyrelsen skønner, at 122.000 børn lever i en familie med alkoholproblemer (Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, 2015). Antallet af narkotikarelaterede dødsfald opgøres i Rigspolitiets register, hvor Sundhedsstyrelsen oplyser, at der i 2015 var 245 narkorelaterede dødsfald (Narkosituationen i Danmark). Dog ved vi ikke, hvor mange var forældre. Samtidig ved vi, at ca. 3500 unge voksne i Danmark hvert år mister en mor eller en far (Danmarks Statistik 29042020). Antallet af unge i målgruppen, vurderes således til at være et mindre antal af de 3500 unge. (Danmarks Statistik 29042020) og Narkosituationen i Danmark

At miste en forælder med et misbrug er en særlig situation

Når en ung mister en forælder, vil det for de fleste være en traumatisk begivenhed. Er den unge formet af en opvækst med en misbrugende forælder, vil det højest sandsynligt påvirke evnen til at navigere en så voldsom og livsomvæltende begivenhed, som det er at miste en forælder.

Uafhængig af misbrugets substans, har misbruget med alt sandsynlighed påvirket familien ved måske at skabe disharmoni, utryghed og forstyrrelser, som definerer den psykologiske, relationelle og sociale oplevelse af at leve med en forælder med et misbrug.

Risiko for komplicerede sorgreaktioner

Der findes meget lidt forskning, som omhandler børn og unge, der har mistet en forælder, som havde et misbrug. I stedet findes der viden i henholdvis litteratur omkring komplicerede sorgreaktioner og en opvækst med en forælder, som havde at alkohol- eller stofmisbrug.

Forskning af risikofaktorer i forhold til at udvikle kompliceret sorg, fremhæver en række aspekter. På individniveau kan den efterladte eksempelvis have individuelle sårbarheder; et utrygt tilknytningsmønster, neurotiske personlighedstræk, psykisk sygdom, manglende selvværd før tabet, tidligere tab, separationsangst som barn, eller omsorgssvigt i barndommen. På et relationelt niveau, kan det have betydning, hvis forholdet til den mistede forælder var konfliktfyldt eller præget af høj afhængighed, eller hvis den efterladte mangler social støtte efter dødsfaldet.

Det er faktorer, som placerer børn af misbrugere i risikogruppen for at udvikle kompliceret sorg. For eksempel har børn af alkoholokerer ofte et utrygt tilknytningsmønster sammenlignet med andre jævnaldrende.

Særlig hjælp til unge der har mistet en forælder med et misbrug

Har du brug for hjælp?

Læs mere om vores tilbud til teenagere mellem 13-19 år og til unge mellem 20 og 28 år, der har mistet en forælder, som har haft et misbrug.

Seks gange så belastede

Psykisk sygdom og manglende selvværd er et karakteristika ved børn af alkoholikere. Børn fra familier med alkoholmisbrug er ifølge forskningen i risiko for omsorgssvigt. I et dansk studie var børn fra familier med alkoholproblemer, seks gange så belastede som et gennemsnitligt dansk barn. Det skyldes, at alkoholproblemerne skabte et familiemiljø præget af konflikter, fortielser, uforudsigelighed, skyld og skam, hvor der ikke var det nødvendige overskud til at varetage barnets behov.

En fremtræden relationel risikofaktorer for komplicerede sorgreaktioner er manglende social støtte. Efterladte til mennesker, som er død af deres alkohol- eller stofmisbrug, oplever ofte skyld og ambivalente følelser i forbindelse med dødsfaldet. Empirisk forskning viser, at de ambivalente følelser, som den efterladte kan have i forhold til den afdøde kan være med til at komplicere sorgen, fordi de sørgende undlader at dele deres sorg med andre.

Alt i alt, placerer forskningen unge, som har mistet en forælder, som havde et misbrug, i særlig høj risiko for at udvikle en komplicerede sorgreaktioner. Det skyldes en højere grad af tilknytningsproblematikker, psykisk sygdom og dårligt selvværd, omsorgssvigt i barndommen og social tilbagetrækning.

Litteratur:

At miste efter misbrug

Grace, P. (2012). On Track or Off the Rails? A Phenomenological Study of Children’s Experiences of Dealing with Parental Bereavement Through Substance Misuse. University of Manchester.Burke & Neimeyer, 2012; M.-B. Guldin, 2018; Lobb et al., 2010; Mogensen & Engelbrekt, 2013

Risiko for komplicerede sorgreaktioner

Burke, L., & Neimeyer, R. (2012). Prospective Risk Factors for Complicated Grief: A Review of the Empirical Literature (s. 145–161).

Guldin, M.-B. (2018). Sorgterapi—Evidens og terapeutiske metoder i praksis. Akademisk Forlag.

Lobb, E. A., Kristjanson, L. J., Aoun, S. M., Monterosso, L., Halkett, G. K. B., & Davies, A. (2010). Predictors of Complicated Grief: A Systematic Review of Empirical Studies. Death Studies, 34(8), 673–698. https://doi.org/10.1080/07481187.2010.496686

Park, S., & Schepp, K. G. (2015). A Systematic Review of Research on Children of Alcoholics: Their Inherent Resilience and Vulnerability. Journal of Child and Family Studies, 24(5), 1222–1231. https://doi.org/10.1007/s10826-014-9930-7

Eiden, R. D., Colder, C., Edwards, E., & Leonard, K. E. (2009). A longitudinal study of social competence among children of alcoholic and nonalcoholic parents: Role of parental psychopathology, parental warmth, and self-regulation. 23 (1), 36–46.

Lindgaard. H. (2012). Familier med alkoholproblemer. Familieorienteret alkoholbehandling med et særligt fokus på børnene. Sundhedsstyrelsen

Dyregrov, K., Møgster, B., Titlestad, K. B., Løseth, H.-M., & Lorås, L. (2018). Den spesielle sorgen ved narkotikarelatert død. Psyke & Logos, 39(1), 92–109

Grace, P. (2012). On Track or Off the Rails? A Phenomenological Study of Children’s Experiences of Dealing with Parental Bereavement Through Substance Misuse. University of Manchester.

Templeton, L., Ford, A., McKell, J., Valentine, C., Walter, T., Velleman, R., Bauld, L., Hay, G., & Hollywood, J. (2016). Bereavement through substance use: Findings from an interview study with adults in England and Scotland. Addiction Research & Theory, 24(5), 341–354. https://doi.org/10.3109/16066359.2016.1153632

Sorglinjen

Sorglinjen holder åbent alle ugens dage kl. 17-21

På Sorglinjen kan du tale eller skrive med vores frivillige. Der er både unge og ældre på Sorglinjen og fælles for dem er, at de selv har mistet en nærtstående og gerne vil lytte og dele deres erfaringer med dig.

Vi sidder klar til at tale med dig hver dag kl. 17-21 – også i weekenden.

RING 70 209 903
CHAT
SMS 2727 2525
BREVKASSEN