Besøg vores online tilbud:

SMS

Brevkasse

Chat

Sorglinjen

Sorgrådgiveruddannelsen

BLIV SORGRÅDGIVER
Sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter og andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorg i kommunalt og regionalt regi, kan nu uddanne sig til sorgrådgivere. 


Sorgrådgivere opnår kompetencer til at:

  • Rådgive og understøtte mennesker i sorg
  • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
  • Henvise mennesker, der har udviklet en kompliceret sorgreaktion til rette tilbud
  • Bidrage til hvordan den efterladtes netværk aktiveres og støttes
  • Sikre og understøtte videnspredning til fagprofessionelle på sorgområdet

Centralt i forløbet er forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Om komplicerede sorgreaktioner
“Vedvarende sorglidelse” er en diagnose i WHO’s International Classification of Diseases (ICD-11). Vedvarende sorglidelse er en kompliceret sorgreaktion, med en type sorg, hvor savnet, længslen, den psykiske smerte (f.eks. nedtrykthed, angst) og de fysiske reaktioner (f.eks. søvnbesvær, lav energi, spiseforstyrelser) ikke aftager, men i stedet udvikler sig til en egentlig lidelse. Det sker for hver tiende voksne og ældre, som mister en, de elsker.

Problemet er, at disse mennesker ofte bliver fejlbehandlet med antidepressiv medicin eller ikke får den hjælp, de har behov for, fordi de fagprofessionelle ikke ved, hvordan det skal håndteres. Mennesker, der rammes af en kompliceret sorgreaktion, har brug for at blive mødt af fagpersoner med de rette kompetencer, så deres og familiens liv ikke hæmmes af sorgen.

Komplicerede sorgreaktioner er betegnelsen for et overordnet begreb, der favner forskellige typer af komplicerede sorgreaktioner, som for eksempel vedvarende sorglidelse, tabs-udløst depression og tabs-udløste fysiske lidelser.  Se nedenstående figur, udarbejdet af Det Nationale Sorgcenter, som viser sammenhængen mellem det overordnede begreb og de mere specifikke typer af reaktioner, som fagprofessionelle skal forholde sig til.

Læs mere om sorg og komplicerede sorgreaktioner HER


Bliv sorgrådgiver i Aalborg

Udbydes af Det Nationale Sorgcenter i samarbejde med UCN i Ålborg.

Læs mere og tilmeld dig på UCNs hjemmeside:


Bliv sorgrådgiver i København

Udbydes af Det Nationale Sorgcenter i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Læs mere og tilmeld dig på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside:


Omtale

Fagbladet Sygeplejersken, januar 2018, temaside om sorgrådgiveruddannelsen:

“Sorg som sygdom kræver opkvalificering”

UCN hjemmeside, september 2019, historie om kursist fra sorgrådgiveruddannelesen: 

“Viden om sorg hjælper hele arbejdspladsen”